کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: کلاردشت سالن بعثت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 6 فروردین 1397 در کلاردشت سالن بعثت قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...