کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.shiraztic.ir

جهت اطلاع از کنسرت های استاد ایرج ایمیل خود را وارد کنید

استاد ایرج

کنسرت استاد ایرج 7 فروردین 1397 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 70000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.shiraztic.ir ...