کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 3 فروردین 1397 در متل قو کمپینگ ساحلی قو قیمت بلیط : 110000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...