کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 10 فروردین 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 140000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...