خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: نور سالن ساحلی نارنجستان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 11 فروردین 1397 در نور سالن ساحلی نارنجستان قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...