خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن پهلوان توکلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 4 فروردین 1397 در محمودآباد سالن پهلوان توکلی قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...