کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 2 فروردین 1397 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...