کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 10 فروردین 1397 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 100000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...