کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 9 فروردین 1397 در چالوس سینما جهان نما قیمت بلیط : 120000 - 60000 ...