کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 8 فروردین 1397 در چالوس سینما جهان نما قیمت بلیط : 120000 - 60000 ...