کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 4 و 5 فروردین 1397 در چالوس سینما جهان نما قیمت بلیط : 120000 - 60000 ...