کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 16 فروردین 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 160000 - 80000 سایت خرد بلیط : www.iranconcert.com ...