کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 9 فروردین 1397 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...