کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: جلفا سالن تختی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 6 فروردین 1397 در جلفا سالن تختی قیمت بلیط : 60000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...