کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: جلفا سالن تختی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 4 فروردین 1397 در جلفا سالن تختی قیمت بلیط : 50000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...