کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 6 فروردین 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 160000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...