کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 6 فروردین 1397 در انزلی سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...