خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 27 اسفند 1396 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط: 160000 - 80000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...