کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 11 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 6 و 11 فروردین 1397 در رامسر سالن تله کابین قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...