کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: بندر ماهشهر سالن دریـا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 24 اسفند 1396 در ماهشهر سالن سینما دریا قیمت بلیط : 100000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...