خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 7 فروردین 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط: 160000 - 80000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...