کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 , 9 , 10 ] فروردین 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 1 و 2 و 9 و 10 فروردین 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 160000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...