کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: پاکدشت سالن ورزشی کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 24 اسفند 1396 در پاکدشت سالن ورزشی کارگران قیمت بلیط : 60000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...