کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 25 اسفند 1396 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...