کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 24 اسفند 1396 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...