خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 20 اسفند 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 130000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...