کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 , 18 , 23 , 25 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 17 و 18 و 23 و 25 اسفند 1396 در تهران تالار وزارت کشور قیمت بلیط : 150000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...