کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: دزفول سالن مجدیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iran7030.ir

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 16 اسفند 1396 در درفول سالن مجدیان قیمت بلیط : 95000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iran7030.ir ...