خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 19 اسفند 1396 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...