خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 25 اسفند 1396 در اهواز سالن سینما هلال قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...