کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 17 اسفند 1396 در اراک سالن ستارگان قیمت بلیط : 85000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...