خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاری کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مازیار فلاحی ایمیل خود را وارد کنید

مازیار فلاحی

کنسرت مازیار فلاحی 18 اسفند 1396 در شهریار سالن همایش خلیج فارس قیمت بلیط : 95000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...