کنسرت خشایار روانگر

خواننده: خشایار روانگر

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن پردیـس چارسو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های خشایار روانگر ایمیل خود را وارد کنید

خشایار روانگر

کنسرت خشایار روانگر 16 اسفند 1396 در تهران سالن پردیـس چارسو قیمت بلیط : 100000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...