کنسرت جت پک و عرفان و امیرعلی

خواننده: جت پک و عرفان و امیرعلی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن پردیـس چارسو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های جت پک و عرفان و امیرعلی ایمیل خود را وارد کنید

جت پک و عرفان و امیرعلی

کنسرت جت پک و عرفان و امیر علی 18 اسفند 1396 در تهران سالن پردیـس چارسو قیمت بلیط : 100000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...