کنسرت گروه هشتگ تهران

خواننده: گروه هشتگ تهران

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن پردیـس چارسو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه هشتگ تهران ایمیل خود را وارد کنید

گروه هشتگ تهران

کنسرت گروه هشتگ تهران 13 اسفند 1396 در تهران سالن پردیـس چارسو قیمت بلیط : 100000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...