کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.ahvazlive.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 17 اسفند 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 120000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.ahvazlive.com ...