کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 14 اسفند 1396 در گرگان تالار فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...