خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 17 اسفند 1396 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...