کنسرت علی عبدالمالکی

خواننده: علی عبدالمالکی

محل برگزاری کنسرت: مراغه سالن شهید بهشتی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی عبدالمالکی ایمیل خود را وارد کنید

علی عبدالمالکی

کنسرت علی عبدالمالکی 18 اسفند 1396 در مراغه سالن شهید بهشتی قیمت بلیط : 80000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...