کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: اردکان آمفی تئاتر کانون خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 12 اسفند 1396 در اردکان آمفی تئاتر کانون خمینی قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...