خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: سبزوار سالن شهید چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 18 اسفند 1396 در سبزوار سالن شهید چمران قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...