کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 85000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 14 اسفند 1396 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 100000 - 85000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...