کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 , 18 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 17 و 18 اسفند 1396 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...