کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های استاد ایرج ایمیل خود را وارد کنید

استاد ایرج

کنسرت استاد ایرج 17 اسفند 1396 در کرمان سالن فجر قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...