کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاری کنسرت: Europe

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 6 , 8 ] november 2015

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.palletmusic.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه پالت ایمیل خود را وارد کنید

گروه پالت

تور کنسرت گروه پالت در اروپا 2015 ...