کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitbox.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 6 اسفند 1396 در بوشهر سالن سینما آوینی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.belitbox.com ...