خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 8 اسفند 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...