کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن رودکی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 16 اسفند 1396 در اصفهان سالن رودکی قیمت بلیط : 65000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...