کنسرت گروه کولی های اسپانیا

خواننده: گروه کولی های اسپانیا

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 , 12 , 13 , 20 , 21 ] اردیبهشت 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [230000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه کولی های اسپانیا ایمیل خود را وارد کنید

گروه کولی های اسپانیا

کنسرت گروه موسیقی کولی های اسپانیا 10 و 12 و 13 و 20 و 21 اردیبهشت 1397 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 230000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...