خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: بندر امام مجموعه فرهنگی شهید حقگو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اسفند 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.ahvazlive.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 8 اسفند 1396 در بندرامام مجموعه فرهنگی شهید حقگو قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.ahvazlive.com ...